لوگوی فروشگاه تکنیک مدرن

کنتور تابلو برق اصلی

کنتور تابلو برق اصلی

تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور تابلویی است که در ورودی ساختمان قرار می گیرد و برق تمامی واحدها و فضاهای مشترک را تأمین می کند. این تابلو را در نقشه ها با MDPنمایش می دهند. کابل اصلی اغلب از سمت پایین وارد کلید فیوز این تابلو که از نوع قابل قطع زیر بار است می شود.

کابل اصلی پس از کشیده شدن به ساختمان وارد این تابلو شده و با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و وجود تابلوی اشتراکی تعداد کنتورهای این تابلو به دست می آید. مثلاً ساختمان چهار طبقه که هر طبقه یک واحد آپارتمان دارد دارای تابلوی اصلی با پنج کنتور بوده،‌ که یکی از آنها برای تابلوی عمومی است و بقیه هر یک برای یکی از واحدهاست. کنتور واحدها تک فاز است و تابلوی اشتراکی در صورتی که ساختمان دارای آسانسور باشد سه فاز بوده در غیر این صورت تک فاز خواهد بود.

مدارهای برق رسانی به واحدها در قسمت وسط تابلو قرار دارد. در این قسمت کنتاکتورها نصب می شوند به طوری که خروجی هر کلید فیوز وارد کنتور می شود. لازم به ذکر است که در هنگام اتصال فاز به کنتورها باید تعادل بار بر روی فازها برقرار شود و با استفاده از برچسب، نام فاز در کنار هر خط ورودی به کنتور متصل شود. به همین دلیل در بعضی از تابلوها از رله کنترل فاز استفاده می شود.

رله کنترل فاز رله ای برای محافظت از مدار در برابر اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، عدم تقارن و توالی فاز است که در ابتدای مدار بعد از فیوز نصب می شود.

لازم به ذکر است که شینه نول باید بر روی مقره (پایه های عایق) قرار گیرد. در تابلوی برق اصلی برای هر واحد باید یک شینه نول نصب شود، در غیر این صورت باید از محافظ جان یا RCD در تابلو مینیاتوری واحد استفاده شود.

در این حالت سیم و کابل باید به صورت پیچی به شینه نول وصل شوند. می توان با استفاده از شینه های فاز با استحکام کافی و بدون عایق بندی ولی با حفظ رنگ آمیزی برای فازها، اتصال فاز به تجهیز مربوطه را انجام داد.

شینه زمین مستقیماً بر روی تابلو نصب می شود و باید محل نصب شینه فاقد از هر گونه رنگی باشد. به عبارت دیگر اگر تابلو رنگ شده باشد باید رنگ قسمت اتصال شینه زمین به تابلو تراشیده شود.

عدم تراشیدن قسمت رنگی، سبب عدم اتصال مناسب به دلیل عایق بودن رنگ تابلو می شود. بدنه تابلوهای فلزی حتماً باید زمین شود.

خروجی کنتورها به کلید مینیاتوری هر واحد وصل می شود. از خروجی کلیدهای مینیاتوری هر واحد به محافظ جان 30 میلی آمپری آن واحد اتصال برقرار می شود. خروجیRCD 30میلی آمپری به ترمینال های RCT وصل و از خروجی ترمینال ها به تابلوی طبقات اتصال برقرار می شود. کلید سه فاز، برای تابلو مشاعات است و خروجی آن به تابلو مشاعات وصل می شود.

پس از اتصال سیم ها به شینه، سیم ها فرم بندی می شوند. برای اینکه سیم کشی داخل تابلو به طور منظم انجام شود از داکت و در بعضی موارد خاص از بست کمربند پلاستیکی استفاده می شود. کابل ها و سیم ها زمان سیم کشی برچسب گذاری شوند

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*